Who do you want to say GOODBYE to?
Flavio Roma
10.74%
#3Forever, abbeyleemania, Ace, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Arildonardo, bijon, Efekat Leptira, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, Iggy, k7r, kalla1899, LebRN, Nalx, Ryo, Stitch, sylrus, tardissun, Tassotti, theaxeofpain, tom-tom, WCmilan, ZvonimirBoban
26 10.74%
Alessandro Nesta
2.48%
am I Milan enough?, Arildonardo, ElMago99, kalla1899, Pato Milan, Siregar, theaxeofpain
6 2.48%
Mario Yepes
10.33%
#3Forever, abbeyleemania, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Aficio, Arildonardo, Beppe, bijon, curki, Efekat Leptira, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, k7r, kalla1899, Nalx, nefremo, Ryo, Stitch, sylrus, tardissun, theaxeofpain, WCmilan, ZvonimirBoban
25 10.33%
Gianluca Zambrotta
13.64%
#3Forever, abbeyleemania, Ace, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Acmir, Aficio, Arildonardo, Beppe, Best-Pundit, bijon, curki, Efekat Leptira, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, honsano, Iggy, k7r, kalla1899, LebRN, Nalx, nefremo, Ryo, Sputnik, sylrus, tardissun, Tassotti, theaxeofpain, tom-tom, WCmilan, ZvonimirBoban
33 13.64%
Gennaro Gattuso
9.50%
abbeyleemania, ACM2022, Acmir, Arildonardo, Beppe, bijon, curki, Efekat Leptira, ElMago99, fLame, Gabriel426, kalla1899, LebRN, Nalx, nefremo, reza, Ryo, Siregar, Stitch, sylrus, tardissun, theaxeofpain, ThrusT
23 9.50%
Massimo Ambrosini
8.68%
abbeyleemania, Ace, ACM1899, Arildonardo, Best-Pundit, bijon, ElMago99, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, Iggy, kalla1899, reza, Ryo, Siregar, Sputnik, Stitch, sylrus, theaxeofpain, ThrusT, ZvonimirBoban
21 8.68%
Clarence Seedorf
13.22%
abbeyleemania, Ace, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Acmir, Aficio, Arildonardo, Best-Pundit, bijon, curki, Efekat Leptira, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, honsano, Iggy, k7r, kalla1899, LebRN, Nalx, nefremo, reza, Ryo, Sputnik, Stitch, sylrus, tardissun, theaxeofpain, tom-tom, WCmilan, ZvonimirBoban
32 13.22%
Mark Van Bommel
9.92%
abbeyleemania, ACM2022, ACMILAN1983, Arildonardo, Beppe, Best-Pundit, curki, Efekat Leptira, ElMago99, Gabriel426, Gennaro Gattuso, honsano, Iggy, kalla1899, LebRN, Nalx, reza, Sputnik, Stitch, sylrus, tardissun, theaxeofpain, WCmilan, ZvonimirBoban
24 9.92%
Mathieu Flamini
8.26%
#3Forever, Ace, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Arildonardo, bijon, Efekat Leptira, Gabriel426, honsano, Iggy, k7r, Nalx, nefremo, reza, Sputnik, Stitch, sylrus, theaxeofpain, WCmilan
20 8.26%
Pippo Inzaghi
13.22%
#3Forever, abbeyleemania, Ace, ACM1899, ACM2022, ACMILAN1983, Acmir, Aficio, Arildonardo, Beppe, Best-Pundit, bijon, curki, Efekat Leptira, fLame, Gabriel426, Gennaro Gattuso, honsano, Iggy, k7r, kalla1899, LebRN, Nalx, nefremo, Stitch, sylrus, tardissun, Tassotti, theaxeofpain, tom-tom, WCmilan, ZvonimirBoban
32 13.22%
Total: 242 vote(s) 100%